kerken in Leidscherijn - Interreligieuze Vrouwenontmoetingsgroep

Interreligieuze Vrouwenontmoetingsgroep

 

Een vakantie bijdrage!

 

Ook  op de laatste vrijdag van augustus, op de 29ste komen we bij elkaar.

We houden nog een beetje vakantie en hebben geen gespreksthema, maar het Baken is open en er is KOFFIE!

We zouden het leuk vinden als er vanuit de verschillende kerken spontaan vrouwen binnen zouden lopen om de vrouwen van de ontmoetingsgroep te ONTMOETEN om samen KOFFIE te drinken!

De KOFFIE staat om 10 uur klaar!

 

In September houden we op de laatste vrijdag weer een bijeenkomst  met thema?

Wij moeten er nog over nadenken, maar wie weet?

 

Op 29 augustus staat de KOFFIE om 10 uur klaar!

 

Adres: Het Baken, Burchtpoort 7, Vleuterweide.

Het Baken is makkelijk te bereiken met bus 28, Halte Vleuterweide, het Centrum

 

Voor informatie: Pastoraalcentrum: tel: 0306774571 of bij Jacquel Wessels tel: 0302281190

 

(wilt U een persoonlijke uitnodiging ontvangen mail dan naar:

Jacwes@xs4all.nl)

 

 

Overzicht seizoen 2013-2014

Op onze laatste ontmoeting, op 27 juni zal Lidy Langendijk, de inleiding die ze begonnen is over rouwrituelen bij de 5 grote wereld godsdiensten, vervolgen.

27 juni is voor dit seizoen onze laatste thema bijeenkomst.

Ook in de vakantie tijd komen we bij elkaar in het Baken, gewoon om elkaar te ontmoeten.

Dus de laatste vrijdag in juli (25 juli) en augustus (29 augustus) drinken we samen koffie!

.

In september houden we op de laatste vrijdag, 26 september weer een bijeenkomst met het thema?? Moeten wij nog over nadenken, maar misschien wilt U ons komen INSPIREREN??

 

Op 27 juni staat de koffie om 9.30 klaar zodat we om 10 uur aan ons thema kunnen beginnen.

 

Adres: het Baken, Burchtpoort 7 Vleuterweide.

het Baken is makkelijk te bereiken met bus 28, halte Vleuterweide, Centrum

 

Voor informatie: Pastoraalcentrum: tel 0306774571 of bij Jacquel Wessels tel: 0302281190.

 

(wilt u een persoonlijke uitnodiging ontvangen mail dan naar : jacwes@xs4all.nl)

 

 

In april zijn we afgeweken van de laatste vrijdag en kwamen we zelfs 2 keer bij elkaar.

Op 18 april hield Caroly van Oostende een boeiende inleiding over het Boeddhisme en de laatste vrijdag op 25 april kwamen we bij elkaar, gewoon om elkaar te onmoeten!.

Voor vrijdag 30 mei hadden we mevrouw Lies Muller uitgenodigd, een zangeres van Joodse afkomst die samen met een gitarist zou komen praten en zingen over hun geloof.

Tot ieders verdriet kan dit thema niet doorgaan, Lies Muller is gevallen en tijdelijk uitgeschakeld. We zijn naarstig op zoek  naar vervanging!

 

 

 

Dit is het gebed waarmee Mariette van de Boogaard haar verhaal over de Franciscaanse beweging bij onze bijeenkomst op 28 maart afsloot.

 

Als we eenvoudig beginnen

de dingen den de mensen

te aanvaarden zoals ze zijn;

als we de vogels de vogels laten

en de lelies op het veld lelies;

als we de worlf wolf laten

en zorg voor hem dragen:

als we de tijd nemen

zoals hij komt

en zoals hij weer gaat;

ach, wie weet, worden wij dan

zelf eenvoudig wie we zijn.......

 

Uit: Eenvoud Franciscaanse Spriritualiteit Hier en nu

Hans Sevenhoven

 

 

We willen nogmaals Uw aandacht vestigen op concerten die begin Mei gegeven worden, onder de titel "Sacred Bridges". U kunt dan luisteren naar psalmteksten, die hun wortels hebben in de joodse, christelijke en islamitische cultuur. Met dit concert wil men een brug slaan tussen groepen in onze samenleving die elkaar niet vanzelfsprekend ontmoeten, heel passend in dagen van herdenken en bevrijding.

De concerten zijn op zaterdag 3 mei 20.15 in de Geertekerk en zondag 4 mei om 15.00 in de Grote Kerk van Driebergen Informatie over dit project zie de website:

www. scherzandokoor.nl/sacred bridges.htm

 

 

 

Op onze bijeenkomst  van  28 februari, hebben Lidy Langedijk en Saime Konus ons verteld over rouwrituelen van het Hinddhoeisme, het Christendom en de Islam. Er was zoveel informatie dat we niet toe zijn gekomen aan de rituelen van het Boeddhisme en het Jodendom, we krijgen met de komst van Caroly van Oostende en Lies Muller een herkansing!

 

Bij het zoeken naar mensen die vanuit hun geloof geinspireerd worden zijn we bij een bijeenkomst van het Utrechts Platform Levensbeschouwing en Religie

uitgenodigd.(zie:www.uplr.nl)

 

Op  vrijdag 28 februari heeft  Lidy Langendijk,  pastorale werker bij de parochie Licht van Christus een inleiding over de rouwrituelen bij de 5 grote godsdiensten gegeven.

We hebben op 31 januari genoten van het enthousiasme van Radj Ramcharan van de Stichting Shri Sanatan Dharm Trishul over de te bouwen Hindoe tempel in Leidsche Rijn.

Naast de tempel, de Shri Krisna Mandir, wordt een Islamitisch Cultureel Centrum gebouwd.(gesitueerd naast Brouwerij Maximus op de Pratumplaats, vlak bij de plattelandswinkel van de firma Goes) Samen willen zij ook activiteiten gaan organiseren, m.n. voor jongeren.

Wij zullen proberen een volgende keer een spreker te krijgen om ons over het Islamitisch Ontmoetingscentrum te komen vertellen.

 

 

 

Wij proberen als "ontmoetingsgroep" mensen te ontmoeten die hun inspiratie krijgen vanuit hun geloof.

Reden om op10 december j.l. bij de Stichting Bouwloods op de Pratumplaats 2 naar de informatieavond over de daar te bouwen Hindoetempel en het Islamitisch Cultureel Centrum te gaan! Binnenkort start men met de bouw.

.

We hebben op die avond kennis gemaakt met Radj Ramcharan en hij is bereid ons te komen vertellen over de bouw van de tempel, maar ook over de activiteiten die er vanuit de Shri Krisna Mandir ontwikkeld gaan worden.

 

Ons traditionele Kerstonbijt op 22 december was heel geslaagd.

Het Baken als ontmoetingsplek is op dit soort bijeenkomsten bijna te klein!

 

Vrijdag 31 januari staat de koffie om 9.30 klaar, zodat we om 10 uur met ons thema/gesprek kunnen beginnen.

 

Adres: het Baken, Burchtpoort 7 Vleuterweide. Het Baken is makkelijk te bereiken met bus 28, halte Vleuterweide, Centrum.

 

Voor informatie:  Pastoraalcenrtum tel:0306774571 of bij Jacquel Wessels tel: 0302281190

 

Wilt U een persoonlijke uitnodiging ontvangen: mail aan: jacwes@xs4all.nl

 

Vrijdag 29 november kwam Mustafa Konus ons vertellen over de nog af te bouwen Ulu Moskee op de kop van Lombok. 4 jaar geleden is men gestart met bouwen en nog is de voltooing niet in zicht. De buitenkant van de moskee is voor 75% klaar, nu het interieur nog!

De financiele middelen lijken (bijna) uitgeput. Met man en macht wordt geld ingezameld om de nog resterende uitgaven te kunnen bekostigen.

 

Op de begane grond van het gebouw zijn winkels gesitueerd, die verhuurd gaan worden.

Ook zijn er (ontmoetings)ruimtes te huur voor niet moslims.

Als alles dan volgens planning loopt zijn de financiele problemen opgelost!

Het moet een ontmoetingsplek worden voor iedereen, centraal gelegen op de kop van Lombok!

.....en als alles klaar is worden wij als vrouwenontmoetingsgroep  zeker uitgenodigd de moskee te bezoeken!

Maar dat kan nog wel een jaar duren!.

 

 

Vrijdag 25 oktober kwam Inez Schipper vertellen over het vervolg van haar onderzoek naar Heilige plaatsen in Leidsche Rijn.

Er zijn oude en nieuwe "heilige"' plaatsen in Leidsche Rijn. Uit het verleden o.a.bijv. het Castellum, de Romeinse Wachttoren en nieuwe "heilige" plaatsen o.a. bijv. in het Maximapark het Geboortebos en bijv. het Kunstproject van Mathilde Heyne.(rituele depositie). Bij dit project zijn een aantal voorwerpen, die door inwoners van Leidsche Rijn bijeengebracht zijn, in brons gegoten en ingegraven in vitrines. Om zo een blijvende verbinding te vormen tussen vroeger en de toekomst. Haar inspiratie was de grote rijkdom aan archeologische vondsten in Leidsche Rijn.

(voor de persoonlijke verhalen:www.zingendebeelden.nl)

 

In de maand december komen we, niet de laatste vrijdag, maar op vrijdag 22 december bij elkaar.

Traditioneel gebruiken we dan samen ons kerstontbijt, zoals ieder dat in zijn eigen traditie gewend is. Samen zingen we kerstliederen en lezen we het Kerstverhaal.

 

 

Op vrijdag 27 september 2013 heeft Rianne Luiten, stagiaire in de parochtie Licht van Christus verteld over haar reis naar Brazilie in het kader van de Wereld Jongerendagen in Rio. Haar verhaal heb ik gemist, omdat ik mee op bedevaart naar Lourdes was, de aanwezige vrouwen waren enthousiast! In de Drieluik van september kunt U haar verhaal nog nalezen.

 

 

Hieronder vindt u de korte verslagen van de bijeenkomsten in het kader van het thema: ZORG VOOR ELKAAR (2012-2013).

Op Vrijdag 26 april j.l. was Jolanda Borst onze gastspreekster. Zij vertelde over de Speelgoedbank in Leidsche Rijn, waar naar een gedegen voorbereiding op 26 maart2011 het eerste speelgoed werd uitgegeven.

(Lees voor meer informatie:www.speelgoedbankdemeern.nl)

 

 

Op vrijdag 29 maart was mevr. Henny van der Dussen onze gastspreekster.

Zij vertelde hoe ze vanuit Zeeuws Vlaanderen bij Emmaus terecht is gekomen en wat Emmaus voor haar betekent.

 

Voor ons is Emmaus gewoon een kringloopwinkel. Maar Emmaus is veel meer!

Het is een woon- en werkgemeenschap, die door het inzamelen en verkopen van gebruikte goederen zoveel inkomsten heeft dat ze, naast het opvangen van mensen in probleemsituaties (m.n. dak- en thuislozen) ook projecten in binnen en buitenland kunnen ondersteunen.

Mensen die bij Emmaus opgevangen worden, wordt werk en structuur geboden om zo hun probleemsituatie te boven te komen. Het geeft Henny veel voldoening hier haar bijdrage aan te kunnen geven.

(meer weten:www.emmaus-utrecht.nl)


Op 22 vrijdag februari heeft mevr. Ria Ypma ons verteld over de activiteiten van de Parochiele Caritas (PCI) waar zij deel van uit maakt. Door de contacten met hulpverleners komt de PCI in contact met mensen in nood, vaak mensen met financiele problemen. Samen met de hulpverleners probeert de PCI naar een oplossing te zoeken. Soms zal in overleg een betalingsregeling worden afgesproken, als blijkt dat met een tijdelijke financiele overbrugging mensen geholpen zijn.

Parochianenen kunnen de PCI ook attent maken op mensen in problemen. Om voor hulp van PCI in aanmerking te komen hoef je niet katholiek te zijn, maar wel in Leidsche Rijn wonen.

Het is goed te horen dat hulpverlenende instanties met elkaar ook contacten hebben.

 

 

Op vrijdag 25 januari heeft een van de medewerkers van Voedselbank Leidsche Rijn  ons verteld over het belang van deze voedselbank. Het is een zgn. Plusbank d.w.z. dat er ook tijd wordt vrijgemaakt om de ''clienten'' met woord en daad te begeleiden.

Het was voor ons heel verhelderend te horen, hoe zorgvuldig er gekeken wordt of mensen in aanmerking komen voor een bijdrage van de voedselbank. Na 3 maanden wordt er gekeken of het nog terecht is dat mensen een voedselpakket krijgen.

Omdat men vanuit de Kersentuin/ Parkwijk naar Terwijde is verhuisd heeft men momenteel ook behoefte aan financiele ondersteuning. De ruimtes moeten geschikt gemaakt worden enz. Wij begrepen dat en zijn met de pet rondgegaan: succesvol!

n.b.:hier in Leidsche Rijn maken al zeker 50 gezinnen gebruik van de voedselbank.

 

 


Op 30 november heeft Saime Konus, een van de moslimvrouwen van onze groep verteld hoe zij voor elkaar zorgen. Na respect voor ALLAH, de profeet, komen je ouders op de 1ste plaats. Dus zorg voor je ouders heeft prioriteit binnen de Islam, met daarna zorg voor familie, buren ,vrienden, kennissen enz. 1 van de 5 zuilen van de Islam is het geven van zgn. aalmoes of armenbelasting d.w.z. 1/40 deel van je inkomen geven aan armen. Het is bij hen vanzelfsprekend en niet iedereen hoeft dat te weten. Het is iets tussen jou en ALLAH een zgn. hadis, een uitspraak van de profeet Mohammed.Saime vertelde dat ze van ook van ons leert! Bij ons is het gebruikelijker om bijv. bij ziekte, ook al heb je het druk, een kaartje te sturen en aan anderen te denken!
Op vrijdag 21 december komen we samen om van een kerstontbijt te genieten en naar elkaar's (kerst) verhalen te luisteren.

Op 26 oktober 2012 heeft Bart van Empel ons verteld over zijn werk als straatpastor in Utrecht. Bart vertelde hoe hij jaren terug als SPV'er (sociaal psychiatrisch verpleegkundige) in aanraking kwam met dak en thuislozen in Amsterdam en hoe hij na een studie theologie, nadat hij jaren in het onderwijs had gewerkt zich "geroepen" voelde weer terug te keren naar het straatpastoraat. In Utrecht is hij met een heel team werkzaam in het pastoraat voor dak-, thuislozen en verslaafden. Iedere maandagochtend is er in de Jacobikerk een inloopspreekuur voor deze mensen en maandelijks zijn er op zondagmiddag vieringen in de Domkerk. Het zijn vaste momenten voor ontmoeting! Belangrijk vooral is er  te zijn voor die mensen en zo vertrouwen te winnen. Mensen worden gestimuleerd bijv. door verkoop van de straatkrant meer structuur aan hun leven te geven. Het werd een heel bevlogen, persoonlijk verhaal, Bart gaat er voor! Voor ons allen een heel inspirerende ochtend! .  (Ik heb meteen een daklozenkrant gekocht. de verkoper kende Bart!!)


 

 

 

KOM KENNIS MET ONS MAKEN!

De koffie staat om 9.30 klaar, zodat we om 10 uur aan ons thema/discussie/gesprek kunnen beginnen. Het wordt nooit later dan 11.30 uur.

Plaats van ontmoeting: Parochieelcentrum ''Het Baken" aan de Burchtpoort 7

in de Cultuurcampus/winkelcentrum in Vleuterweide. (gemakkelijk te bereiken met
bus 28, halte Centrum).Vrouwen Ontmoetingsgroep